Όροι & Προϋποθέσεις

2.Οροι και προυποθέσεις

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος ιστοτόπου ανήκουν στην εταιρεία ΡΟΗΛ Α.Ε.Β.Ε. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε οτι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το λογότυπο ΡΟΗΛ Α.Ε.Β.Ε καθώς και κάθε άλλο λογότυπο εντός του ιστοτόπου είναι ιδιοκτησία της εταιρείας ΡΟΗΛ Α.Ε.Β.Ε με διακριτικό τίτλο ΡΟΗΛ Α.Ε.Β.Ε.Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβαση σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιονδήποτε συμβόλων, λογότυπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την παραμικρή γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ΡΟΗΛ Α.Ε.Β.Ε έχει προσπαθήσει να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών, ειδικότερων σχολίων κα. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα όπως τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης.  Η ΡΟΗΛ Α.Ε.Β.Ε δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η ΡΟΗΛ Α.Ε.Β.Ε διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους

Τιμολόγηση

Οι τιμές για τα προιόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ( ΦΠΑ 24%). Σχετικά με την προσθήκη του προιόντος στο καλάθι αγορών σας, ο ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα όπου τα προιόντα αποστέλλονται,θα πρέπει να προστεθεί στο ποσό της αγοράς σας.Τα έξοδα αποστολής εφαρμοζονται εφαρμόζονται ανα παραγγελία.

Οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μπορεί να αλλάξουν ανα πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποιήση.

Αν και ο δικτυακός τόπος δημιουργείται με προσοχή,μπορεί να εμφανιστεί λανθασμενη τιμη.Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την παραγγελία σας σε περίπτωση λάθους τυπογραφικού,τιμής ή σε οποιοδήποτε λάθος της ιστοσελίδας.

Νομικό Πλαίσιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της ΡΟΗΛ Α.Ε.Β.Ε διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Δικαίωμα της ΡΟΗΛ Α.Ε.Β.Ε να αρνηθεί ή να ακυρώσει παραγγελία...

Διατηρούμε το δικαίωμα,για οποιοδήποτε λόγο,να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε οποιαδήποτε παραγγελία και αγορά.Μερικές απο τις καταστάσεις στις οποίες μπορούμε να το πράξουμε είναι οι εξής:

(Α) τα προιόντα δεν είναι διαθέσιμα ή/και δεν είναι σε απόθεμα

(Β)τα στοιχεία χρέωσης δεν ειναι σωστά ή επαληθεύσιμα

(Γ)η πληρωμή σας δεν έχει επιβεβαιωθει απο την αυτοποιημένη υπηρεσία επιβεβαίωσης πληρωμής

(Δ)η εμφανιζόμενη τιμή προιόντος ήταν λανθασμένη