Πολιτική Επιστροφών

Πολιτική Επιστροφών

Οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντων γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν επιστραφεί μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ημέρα παραλαβής του, στην αρχική του κατάσταση,δεν έχει χρησιμοποιηθεί,χτυπηθεί,λερωθεί ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής του μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα έχουν αποσταλεί (απόδειξη,εγγύηση κτλ). Καμία επιστροφή δεν γίνεται δεκτή εάν δεν έχει προηγηθεί σχετική συνεννόηση.

Προιόντα που δεν επιστρέφονται: Αναπνευστικές συσκευές, ενδύματα που έχουν κατασκευαστεί κατόπιν παραγγελίας και έχουν υποστεί επεξεργασία (κεντήματα,στάμπες), υποδήματα που έχουν φορεθεί.