Τα κράνη ασφαλείας πρέπει να είναι σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ή ισοδύναμα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα πρέπει να φέρουν αυτή τη σήμανση στο εσωτερικό του κελύφους. Απορροφούν τη δύναμη ενός χτυπήματος με μερική καταστροφή ή φθορά του κελύφους και της εξάρτυσης ή της εσωτερικής προστατευτικής επένδυσης. Εάν είναι αναγκαίο, μπορούν επίσης να συνδυαστούν με ωτοασπίδες ή/και οφθαλμοθυρίδες.

Γενικά, είναι αποκλειστικά σχεδιασμένα για την προστασία της κεφαλής από χτυπήματα και πτώση αντικειμένων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, εάν τα αντικείμενα έχουν ιδιαίτερα μεγάλο βάρος ή πέφτουν από μεγάλο ύψος, ο αυχένας ή η σπονδυλική στήλη σας θα μπορούσε να υποστεί βλάβη ακόμη και με το κράνος.


Κάθε κράνος που δέχεται σοβαρό πλήγμα πρέπει να αντικαθίσταται, ακόμη και εάν δεν υπάρχουν ορατά σημεία φθοράς.

Έχουν όμως ημερομηνία λήξης;


Τα πλαστικά μέσα προστασίας της κεφαλής έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Η ημερομηνία κατασκευής αναγράφεται στο εσωτερικό του κράνους. Η λειτουργική διάρκεια ζωής ενός κράνους μπορεί να ποικίλλει, αλλά μπορεί να φτάνει και τα 5 έτη, ανάλογα με το υλικό και τον τύπο, και θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τις ημερομηνίες λήξης, ακόμη και αν το κράνος διατηρείται προσεκτικά.


Που πρέπει να τα χρησιμοποιούμε;


Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ορισμένοι χώροι ορίζονται ως «ζώνες προστατευτικού κράνους». Σήματα που δηλώνουν ότι πρέπει να φοράτε μέσα προστασίας της κεφαλής πρέπει να υπάρχουν στους χώρους εργασίας.

Οι συνηθέστεροι χώροι στους οποίους οι εργαζόμενοι οφείλουν να φορούν μέσα προστασίας της κεφαλής είναι οι αποβάθρες, αλλά μπορεί να απαιτούνται και σε ορισμένους χώρους αποθήκευσης ή σε χώρους στους οποίους λειτουργούν μηχανήματα ή εργάζονται άτομα σε ορισμένο ύψος.

Εάν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις ενός επιχειρηματία, θα πρέπει να διαθέτετε ειδική γνώση του κάθε χώρου. Τα δάπεδα εργοστασίου, εργοτάξια και γενικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις ενδέχεται να έχουν χώρους προστατευτικού κράνους.


Πως τα φροντίζω σωστά; 


Πρέπει να διατηρείτε τα προστατευτικά κεφαλής καθαρά, αλλά μην τα πλένετε με ισχυρά απορρυπαντικά. Εάν το κράνος χρησιμοποιείται από περισσότερα του ενός πρόσωπα, συνιστάται να σφουγγίζετε το εσωτερικό με ήπιο απολυμαντικό μετά από κάθε χρήση.

Τα κράνη ασφαλείας δεν πρέπει ποτέ να χρωματίζονται, να διακοσμούνται με κολλητικές ταινίες, να γράφονται με μαρκαδόρους ή να δημιουργούνται σε αυτά σκόπιμες αμυχές, διότι φθείρονται.

Πρέπει να ελέγχετε τα κράνη ασφαλείας σε τακτά διαστήματα για να εντοπίζετε σημεία φθοράς από τη χρήση. Πρέπει να τηρείτε μητρώο αυτών των επιθεωρήσεων.

Όταν δεν χρησιμοποιούνται, όλα τα αντικείμενα προστασίας της κεφαλής πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό, σκοτεινό χώρο. Δεν πρέπει να εκτίθενται σε ισχυρό φως ήλιου ή σε ακραίες θερμοκρασίες καύσωνα ή ψύχους.